Fotografija je jedan od najvažnijih interesa u mom životu. Krajem 90ih kada su kompjuteri postali pristupačniji i kontakti s njima sve učestaliji, sve češće sam dolazio u priliku za korištenjem alata za obradu fotografije.

Isprva nisam fotografirao nego sam vrijeme provodio u Jasc Paint Show-u (koji je kasnije postao Corel Paint Shop). Priznajem, prijelaz na Adobe Photoshop je bio prilično težak i rijetko sam zalazio u Photoshop 7 (osim radi nekoliko filtera koji su mi se sviđali). 

Nakon što sam kupio nekoliko "loših" fotoaparata moje znanje obrade fotografija se veoma unaprijedilo jer je fotografije s takvih aparata trebalo dobro obraditi kako bi one dobro izgledale. U tom periodu sam prihvatio Adobe Photoshop uviđajući njegove prednosti u situacijama kada je bilo potrebno izboriti se s lošim fotografijama.

Napokon, 2010. godine dobijam na poklon skromni ali pouzdani Canon Powershot SX 20 IS i to je period kada je nastala većina mojih fotografija. U većini slučajeva korištenje Photoshop-a uključivalo je sitne korekcije poput podešavanja kontrasta i svjetline ali korištenje zelenog platna pružilo mi je mogućnosti za iskazivanjem mašte i kreativnosti.

Fotografijom sam se dosad bavio amaterski no kupnjom Nikon D750 fotoaparata otvorile su se mogućnosti za profesionalnom fotografijom. Do sada sam se velikim dijelom usmjerio na fotografiranje prirode i makro fotografiju, a profesionalno mi je namjera posvetiti se portretima.

 

 Galerija Killarney, Irska