Joomla phpMyAdmin Xampp

Prije pisanja ovog teksta zapitao sam se postoji li uopće potreba za njim. Joomla je popularan CMS i vjerovatno je internet prepun tekstova na našem jeziku o njegovoj instalaciji i primjeni. Drugo pitanje koje se samo po sebi nameće je, je li zaista potrebno opisivati proceduru instalacije koja je sama po sebi jednostavna? 

No, kada sam se stavio u poziciju početnika koji se prvi puta susreće s Joomlom i pojmovima kao što su localhost, htdocs i slično, shvatio sam da potreba za opisivanjem procesa instalacije postoji. Ako pritom uzmemo u obzir da se velika većina tekstova na internetu koji opisuju instalaciju odnose na starije verzije Joomle (verzija 1.5, 1.6...) i da su mnogi tekstovi nedostatni i šturo napisani odluka o pisanju procedure instalacije Joomle došla je sama po sebi.

Kada govorimo o Joomli, ali i o ostalim CMS sustavima (Wordpress, Moodle...) govorimo o sustavima čije datoteke ne možemo samo pokrenuti i koristiti jer su ovi sustavi pogonjeni php skriptnim jezikom koji je idealan za kreiranje dinamičnih internet stranica. Kao suprotan primjer statične internet stranice može nam poslužiti HTML stranica. Iz ovog razloga za pokretanje kompleksnih CMS sustava potreban nam je server, bilo da se radi o lokalnom serveru koji ćemo instalirati i pokrenuti na našem kompjuteru ili o udaljenom serveru na internetu.

Ovaj tekst će iz tog razloga biti podjeljen na dva dijela. Prvi dio se odnosi na podešavanje lokalnog servera a drugi dio se odnosi na instalaciju Joomle na taj server.

Podešavanje lokalnog servera i kreiranje korisnika

Galerija članka:

 Drugi dio:
Instralacija Joomle - proces instalacije