Instalacija Joomle

Ako nemate bazu podataka i korisnika baze pročitajte prvi dio:
Instalacija Joomle - prvi dio