Instalacija Joomle, ako znamo što radimo i ako smo pripremili sve što nam je potrebno, je veoma jednostava procedura koja se može izvršiti u svega nekoliko minuta. Ono što Joomla web dizajnerima uzima najviše vremena je priprema internet stranice i prilagodba klijentu/korisniku. Joomla je opširan CMS, sa mnoštvom opcija i mogućnosti podešavanja, počevši od izbornika, korisnika, ovlasti korisnika, sadržaja, komponenti, dodataka, predložaka, jezika...

 U velikom broju slučajeva nije potrebno podešavati svaku od ovih mogućnosti, što znači da ovlasti korisnika nećemo podešavati ako će na stranici postojati samo jedan autor, kao što je u slučaju s osobnim internet stranicama, niti ćemo podešavati multijezičnost ako ćemo se usmjeriti samo na jednu zemlju ili jezik. No, neke postavke je potrebno ili poželjno podesiti bez obzira na namjenu stranice. Da bi se bilo kakve promjene mogle činiti potrebno je pristupiti administratorskom dijelu stranice preko linka localhost/joomla/administrator ili www.moja-stranica.com/administrator [slika 1].

Login u administratorsko sučelje Joomle

Slika 1. Stranica za login u administratorsko sučelje

Slika 2 prikazuje početnu stranicu administratorskog sučelja Joomle.

Administratorsko sučelje Joomle

Slika 2. Administratorsko sučelje Joomle

Nadogradnja Joomle na novu verziju

Ako vam se nakon ulaska u administratorsko sučelje pojavi obavijest o novoj verziji Joomle trebali biste izvršiti nadogradnju sustava. U ovom slučaju izvršit ćemo nadogradnju na verziju 3.4.7.

Možemo odmah kliknuti na dugme Update Now čime se otvara sljedeća stranica na kojoj su predstavljene osnovne informacije o verziji sustava i verziji nadogradnje [slika 3]. što će pokrenuti automatsku nadogradnju.

Slika 3. Osnovne informacije o nadogradnji

Dugme Install the Update pokreće instalaciju nakon čega je potrebno pričekati nekoliko trenutaka kako bi se sustav nadogradio. Ako je nadogradnja sustava uspjela prikazat će se poruka uokvirena zelenom bojom: Your site has been successfully updated. Your Joomla version is now 3.4.7.

Ako proces automatske nadogradnje nije uspio, sustav pruža drugu mogućnost, a to je preuzimanje nadogradnje sa zvanične Joomla! Internet stranice joomla.org na kojoj stoji obavijest o najnovijoj dostupnoj nadogradnji. Uz paket nadogradnje stoji i paket cijelog sustava tako da je potrebno pripaziti da preuzmemo samo nadogradnju (Upgrade Packages) [slika 4].

Preuzimanje paketa za nadogradnju sa zvanične Joomla stranice

Slika 4. Paket nadogradnje Upgrade Packages

Instalacija dodataka

Nakon preuzimanja paketa potrebno ga je učitati i instalirati na stranicu čime će se izvršiti nadogradnja. Instalacija dodataka – komponenti, modula i pluginova, vrši se na stranici Extensions -->Manage [slika 5].

Slika 5. Instalacija dodataka se vrši u Extensions-->Manage

Sučelje za instalaciju dodataka nudi tri opcije instalacije [slika 6].

Extension manager za instalaciju dodataka

Slika 6. Extensions sučelje u kojem se vrši instalacija dodataka

Upload Package File služi za odabir i postavljanje dodatka (u našem slučaju nadogradnje) s kompjutera. Dugme Choose File otvara prozor u kojem možemo izabrati datoteku koja se nalazi na kompjuteru [slika 7].

Slika 7. Odabir datoteke nadogradnje

Dugme Upload & Install izvšava nadogradnju. Ako je instalacija uspjela sustav će prikazati poruku Installation of the file was successful.

Opcija Install from Folder daje nam mogućnost instalacije dodatka iz tmp foldera. U tom slučaju paket je potrebno raspakirati u tmp folder na serveru (najbolje koristeći FileZilla FTP klijent). Ovaj način instalacije osobno koristim kada prva i treća opcija ne uspiju. Treća opcija Install from URL je praktično rješenje kada ne želimo preuzeti datoteku s interneta. Ako je to moguće potrebno je samo “zalijepiti” link u polje Install URL te kliknuti dugme Install kako bi se instalacija izvršila. Ipak, ovaj način nekada nije moguće izvršiti jer veliki broj dodataka se može preuzeti tek nakon registracije na stranicu s koje ih preuzimamo što znači da u tom slučaju nemamo „javan“ direktan link do datoteke pa je instalacija u tom slučaju nemoguća.

Bez obzira radite li nadogradnju sustava automatski ili preko uploada datoteke, ona je jednostavna i ne zahtjeva više od nekoliko klikova. Kod nadogradnje treba imati na umu da postoji mogućnost da neki dodaci neće biti kompatibilni s novom verzijom tako da je najbolje obaviti test na lokalnom sustavu pogotovo ako se radi o razvijenoj internet stranici s velikim brojem dodataka. Međutim, ako se na stranici nalazi dodatak koji nije kompatibilan s novom verzijom Joomle, bolje je zamijeniti nekompatiilan dodatak nego ne izvršiti nadogradnju. Općenito, izbjegavajte dodatke čiji je razvoj prestao i čiji developer ne izdaju redovno nove verzije.