Nakon dužeg čekanja i gotovo mjesec dana nakon najavljenog roka, izdana je Joomla 3.7.

Među mnogobrojnim manjim poboljšanjima (kojih je više od 700), nova Joomla donosi, meni najzanimljivija, sopstvena polja za unos teksta što će omogućiti veću fleksibilnost Joomla stranice bez potrebe za korištenjem dodataka u vidu pluginova ili komponenti.

Potencijalno, ova mogućnost će vjerovatno učiniti nepotrebnim mnoge komponente specijalizirane za određene namjene kao što su na primjer komponente za kreiranje stranica za reklamiranje nekretnina koje dolaze s predefiniranim poljima koja se u Joomli ne nalaze (cijena nekretnine, površina, datum trajanja oglasa…). No, u novoj verziji bit će moguće kreirati polja u članku neovisno o komponentama koje to omogućuju, tako da ako vam je u članku potreban padajući izbornik koji će prikazivati modele automobila, nije više potrebno posezati za PHP programiranjem ili za instalacijom usko specijalizirane komponente nego će se posao Joomla administratora sastojati u kreiranju tog polja i unosa modela automobila.

Polja je također moguće kreirati i u radu s korisnicima. U slučaju kada pri registraciji korisnika želite dodatne informacije koje niste u mogućnosti prikupiti kroz standardnu formu, u nekoliko klikova možete kreirati dodatna polja preko kojih će korisnik upisati ili odabrati hobi, omiljeni sport, znak u horoskopu ili boju očiju.

Na raspolaganju je veliki broj polja, tu su uobičajena polja poput padajućeg izbornika ili polja za unos teksta a među njima ima i nekoliko neuobičajenih kao što je polje SQL pomoću kojeg se mogu prikazati podaci sadržani u bazi ili se pomoću tog polja može načiniti složeniji padajući izbornik.

 

Lista poljâ

Od sada Joomla 3.7 omogućuje brži rad na način da je neke radnje moguće izvršiti u manje koraka, (unaprijeđeni workflow). Ovo je posebno korisno kod kreiranje stavki izbornika. Sada administratori imaju mogućnost pristupa kreiranju članka prilikom kreiranja stavke izbornika koja će voditi na pojedinačni članak. Isto vrijedi i za kategoriju članka kada stavka izbornika prikazuje članke određene kategorije. U prijašnjim verzijama bilo je potrebno imati već kreirani članak ili kategoriju da bi stavka menija mogla biti povezana sa člankom ili kategorijom, a sada je to moguće učiniti u jednom koraku (kreirati stavke i članaka na jednom mjestu).

Kreiranje teksta prilikom izrade stavke izbornika

Kreiranje teksta prilikom izrade nove stavke izbornika 

Kada je riječ o poboljšanjima izbornika, kreiranje članka prilikom uređivanja stavke izbornika nije jedino poboljšanje. S novom verzijom Joomle dolazi i mogućnost kreiranja sopstvenog izbornika administracije što znači da u administracijskom sučelju Joomle (backend) možete kreirati sopstveni izbornik. Na slici dolje napravljen je izbornik sa samo jednom stavkom "Izbornici" pored koje se također nalazi Menu Recovery u slučaju da ne postoji stavka u novom izborniku pomoću koje se može povratiti default izbornik (Menu Recovery se može isključiti no to ne bih preporučio ako ne postoji način povratka default izbornika). Prosječan administrator vjerovatno neće imati potrebe to činiti no u slučaju da je to potrebno svakako je dobro imati tu mogućnost.

 Sopstveni izborni administracijskog sučelja Joomle

Mogućnost kreiranja sopstvenog backend izbornika

Nova Joomla također donosi i lakši rad s višejezičnim internet stranicama. Sada je prevođenje članaka lakše jer je ekran podjeljen na dva prikaza, na jednoj strani se nalazi tekst koji je potrebno prevesti dok na drugoj strani ekrana pišete novi tekst.

Prevođenje članka u Joomla 3.7

Višejezičnost

Nekoliko očekivanih novina koje su trebale biti implementirane u Joomli 3.7 odgođene su za verziju 3.8. Među tim novinama je uređivanje URL-a stranice, odnosno mogućnost brisanja ID broja članka iz URL-a. Ova mogućnost je trebala utjecati na bolje pozicioniranje Joomla internet stranica u pretraživačima.

Nove mogućnosti je također trebao donijeti i Media Manager, kao što su osnovne mogućnosti uređivanja slika poput mijenjanja dimenzija, rotiranje te primjena osnovnih filtera. No, čini se da ćemo ta poboljšanja čekati još jedno vrijeme. Ono što sam svakako očekivao je potvrda brisanja slike, ali još uvijek slike se brišu jednim klikom bez ikakve mogućnosti poništenja brisanja u slučaju greške.

Pristup administraciji putem Facebook računa je trebala biti omogućena u Joomli 3.7 no čini se da se i od toga za sada odustalo.

Nova verzija je i pored ovih poboljšanja koja su ostavljena za neke nadolazeće nadogradnje donijela osjetno ugodniji i brži rad. Neke kompanije su svoje komponente i predloške već prilagodile najnovijoj verziji Joomle (Rockettheme je odmah izdao novu verziju Gantry frameworka.

Za pregled svih važnijih nadogradnji uputite se na zvaničnu internet stranicu i proučite sve razloge zašto se osloniti na najnoviju Joomla 3.7. https://www.joomla.org/3