Joomla 3.7 dolazi s veoma korisnim mogućnostima među kojima je i kreiranje sopstvenog izbornika administrativnog sučelja. Do sada je postojala mogućnost ograničavanja pristupa određenim stavkama izbornika pojedinim grupama korisnika, no s novom verzijom kontrola pristupa je postavljena na sasvim novi nivo. Određenim korisnicima ili grupama korisnika možete ograničiti pristup pojedinim stavkama na način da kreirate samo one stavke izbornika koje želite.

Kreiranje izbornika započinje odabirom stavke glavnog menija Izbornici (Izbornici-->Upravljanje) čime se pristupa glavnoj administraciji izbornika.

Upravljanje izbornicima u Joomli

Slika 1. Pristup administraciji za upravljanje izbornicima

U administraciji je potrebno odabrati sekciju Administrator iz padajućeg menija [slika 2]. Za kreiranje novog izbornika potrebno je kliknuti na zeleno dugme s natpisom Novo.

Odabir administrator sekcije

Slika 2. Administrator sekcija za uređivanje administratorskih izbornika

Odabir administrator sekcije nije obavezno u ovom koraku jer se administratorski izbornik odabire prilikom kreiranja novog izbornika (Client *) [slika 3].

Kreiranje izbornika

Slika 3. Kreiranje novog administratorskog izbornika

Nakon kreiranja novog izbornika potrebno je kreirati stavke za što je također potrebno kliknuti na zeleno dugme s natpisom Novo. Ovime se pristupa uobičajenom sučelju za uređivanje stavki izbornika. Ovdje je potrebno kliknuti na plavo dugme s natpisom Odaberi pomoću kojeg se odabire  Tip izborničke stavke [slika 4 i slika 5].

Sučelje za kreiranje stavke izbornika

Slika 4. Sučelje za kreiranje stavke izbornika

Kreiranje tipa stavke izbornika

Slika 5. Odabir tipa stavke izbornika

Za primjer, želim kreirati dvije stavke izbornika koje će biti dostupne autorima članaka. U tom slučaju autorima želim omogućiti samo pristup izborniku za kreiranje članaka te stavci u kojoj su prikazani svi članci [slika 5, slika 6].

 Stavke koje će izbornik sadržavati

Slika 6. Stavke koje će izbornik sadržavati

Nakon kreiranja željenih stavki potrebno je kreirati modul koji će prikazivati novi izbornik. Za kreiranje modula potrebno je pristupiti administraciji za uređivanje modula (Dodaci-->Moduli) [slika 7].

Moduli 

Slika 7. Administracijski izbornik će biti prikazan kroz modul

Joomla odvojeno prikazuje module predviđene za prikaz posjetiteljima internet stranice (Site) i module predviđene za prikaz administratorima koji imaju pristup administratorskom sučelju Joomle (Backend). Za prikaz administratorskih modula potrebno je odabrati Administrator iz padajućeg menija [slika 8].

 Administratorska sekcija prikazuje module Backend sučelja

Slika 8. administrator prikazuje module Backend sučelja

U lijevom gornjem uglu nalazi se zeleno dugme Novo pomoću kojeg kreiramo novi modul. Za potrebe našeg izbornika potrebno je odabrati tip modula Administrator Izbornik na vrhu liste tipova [slika 9].

 Tip modula - Administratorski izbornik

Slika 9. Tip modula Administrator Izbornik

Kao što je uobičajeno kod modula potrebno je modulu dati naziv, no najbitnije je odrediti mu poziciju [slika 10].

Odabir pozicije na kojoj će se nalaziti modul

Slika 10. Odabir pozicije

U sekciji Napredno potrebno je odabrati izbornik koji će modul prikazivati [slika 11]. U našem slučaju postoje dva izbornika: Postojeći izbornik koji dolazi s Joomla sistemom (Use system preset) i izbornik koji smo kreirali za autore članaka (Administracijski izbornik).

Odabir izbornika koji će modul prikazivati 

Slika 11. Odabir izbornika koji će modul prikazivati

U sekciji Napredno imamo mogućnost isključiti još jednu bitnu stavku a to je menu recovery mode (Check Menu) [slika 12].

 Check Menu Isključuje ili uključuje menu recovery mode

Slika 12. Opcija Check Menu uključuje ili isključuje menu recovery mode

Menu recovery mode služi kao sigurnost kada naš novokreirani izbornik ne sadrži stavke kojima možemo pristupiti važnijim opcijama za uređivanje naše internet stranice, kao što je pristup izbornicima, modulima i komponentama na što nas upozorava poruka upozorenja [slika 13].

Poruka upozorenja o recovery modu 

Slika 13. U slučaju kada novi izbornik ne sadrži pristup važnim postavkama moguće je uključiti recovery mode

Nakon uspješnog kreiranja modula i izbornika te njegovog postavljanja na željenu poziciju i dodjeljivanja određenoj grupi korisnika koji će imati pristup samo novom izborniku, potrebno je na kraju onemogućiti određenim korisnicima pristup starom Joomla izborniku. Napomena: Isključivanje izvornog izbornika je rizično jer na taj način ni Super User neće imati pristup tom izborniku te ukoliko na novom izborniku nije uključen recovery mode možete trajno onemogućiti pristup pojedinim administratorskim sekcijama.